West Rhyl Young People's Project

Tackling social injustice, inequality and deprivation alongside young people and families

get in touch ▸ get in touch ▸

Supporting young people & families in North Wales since 1991

We are an independent local charity that provides informal education, youth group activities and 1 to 1 support for children & young people aged 11 to 25.

Activism

We promote active citizenship and build democratic literacy amongst young people, nurturing the next generation of community activists.

Consultancy

To complement our training programmes, we offer consultancy to develop and improve policies, embed best practice and advance equality.

Training

Bespoke training and workshops for young people, schools, colleges, organisations, professionals and communities.

Groups

Groups for young people aged 11 to 25; including youth group activities 4 nights a week and specialist weekly LGBT support.

Support

Tailored, one-to-one practical and emotional support for young people & families; preventing crisis and building resilience.

Education

Workshops and curriculum support programmes, designed especially for schools, improve attainment and promote inclusive school environments.

 • Activism

  We promote active citizenship and build democratic literacy amongst young people, nurturing the next generation of community activists.

 • Training

  Bespoke training and workshops for young people, schools, colleges, organisations, professionals and communities.

 • Support

  Tailored, one-to-one practical and emotional support for young people & families; preventing crisis and building resilience.

 • Consultancy

  To complement our training programmes, we offer consultancy to develop and improve policies, embed best practice and advance equality.

 • Groups

  Groups for young people aged 11 to 25; including youth group activities 4 nights a week and specialist weekly LGBT support.

 • Education

  Workshops and curriculum support programmes, designed especially for schools, improve attainment and promote inclusive school environments.

Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin Y Rhyl

Herio anghyfiawnder cymdeithasol, anghydraddoldeb ac amddifadedd ochr yn ochr â phobl ifanc a theuluoedd

cysylltwch ▸ cysylltwch ▸

Cefnogi pobl ifanc a theuluoedd yng Ngogledd Cymru ers 1991

Rydym yn elusen lleol annibynnol sy’n cynnig addysg anffurfiol, gweithgareddau grŵp ieuenctid a chymorth 1 i 1 i blant a phobl ifanc 11 i 25 oed.

Actifiaeth

Rydym yn hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol ac adeiladu llythrennedd democrataidd ymysg pobl ifanc, i feithrin y genhedlaeth nesaf o ymgyrchwyr cymunedol.

Ymgynghoriaeth

Ar y cyd â ein rhaglenni hyfforddi, rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori i ddatblygu a gwella polisïau, mabwysiadu arferion gorau a hyrwyddo cydraddoldeb ar gyfer pobl ifanc.

Hyfforddiant

Hyfforddiant pwrpasol a gweithdai i bobl ifanc, ysgolion, colegau, sefydliadau, gweithwyr proffesiynol a chymunedau.

Grwpiau

Grwpiau ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed; gweithgareddau grŵp ieuenctid 4 noson yr wythnos a chefnogaeth arbenigol LHDT wythnosol.

Cymorth

Cymorth ymarferol ac emosiynol un i un - wedi'i deilwra - i bobl ifanc a theuluoedd; sy'n atal argyfwng ac adeiladu gwytnwch.

Addysg

Gweithdai a rhaglenni sy'n ategu'r cwricwlwm, a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer ysgolion, sy'n gwella cyrhaeddiad a hyrwyddo amgylcheddau ysgol gynhwysol.

 • Actifiaeth

  Rydym yn hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol ac adeiladu llythrennedd democrataidd ymysg pobl ifanc, i feithrin y genhedlaeth nesaf o ymgyrchwyr cymunedol.

 • Hyfforddiant

  Hyfforddiant pwrpasol a gweithdai i bobl ifanc, ysgolion, colegau, sefydliadau, gweithwyr proffesiynol a chymunedau.

 • Cymorth

  Cymorth ymarferol ac emosiynol un i un – wedi’i deilwra – i bobl ifanc a theuluoedd; sy’n atal argyfwng ac adeiladu gwytnwch.

 • Ymgynghoriaeth

  Ar y cyd â ein rhaglenni hyfforddi, rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori i ddatblygu a gwella polisïau, mabwysiadu arferion gorau a hyrwyddo cydraddoldeb ar gyfer pobl ifanc.

 • Grwpiau

  Grwpiau ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed; gweithgareddau grŵp ieuenctid 4 noson yr wythnos a chefnogaeth arbenigol LHDT wythnosol.

 • Addysg

  Gweithdai a rhaglenni sy’n ategu’r cwricwlwm, a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer ysgolion, sy’n gwella cyrhaeddiad a hyrwyddo amgylcheddau ysgol gynhwysol.