Prosiect Pobl Ifanc Gorllewin Y Rhyl

Herio anghyfiawnder cymdeithasol, anghydraddoldeb ac amddifadedd ochr yn ochr â phobl ifanc a theuluoedd

cysylltwch ▸ cysylltwch ▸

Cefnogi pobl ifanc a theuluoedd yng Ngogledd Cymru ers 1991

Rydym yn elusen lleol annibynnol sy’n cynnig addysg anffurfiol, gweithgareddau grŵp ieuenctid a chymorth 1 i 1 i blant a phobl ifanc 11 i 25 oed.

Actifiaeth

Rydym yn hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol ac adeiladu llythrennedd democrataidd ymysg pobl ifanc, i feithrin y genhedlaeth nesaf o ymgyrchwyr cymunedol.

Ymgynghoriaeth

Ar y cyd â ein rhaglenni hyfforddi, rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori i ddatblygu a gwella polisïau, mabwysiadu arferion gorau a hyrwyddo cydraddoldeb ar gyfer pobl ifanc.

Hyfforddiant

Hyfforddiant pwrpasol a gweithdai i bobl ifanc, ysgolion, colegau, sefydliadau, gweithwyr proffesiynol a chymunedau.

Grwpiau

Grwpiau ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed; gweithgareddau grŵp ieuenctid 4 noson yr wythnos a chefnogaeth arbenigol LHDT wythnosol.

Cymorth

Cymorth ymarferol ac emosiynol un i un - wedi'i deilwra - i bobl ifanc a theuluoedd; sy'n atal argyfwng ac adeiladu gwytnwch.

Addysg

Gweithdai a rhaglenni sy'n ategu'r cwricwlwm, a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer ysgolion, sy'n gwella cyrhaeddiad a hyrwyddo amgylcheddau ysgol gynhwysol.

 • Actifiaeth

  Rydym yn hyrwyddo dinasyddiaeth weithredol ac adeiladu llythrennedd democrataidd ymysg pobl ifanc, i feithrin y genhedlaeth nesaf o ymgyrchwyr cymunedol.

 • Hyfforddiant

  Hyfforddiant pwrpasol a gweithdai i bobl ifanc, ysgolion, colegau, sefydliadau, gweithwyr proffesiynol a chymunedau.

 • Cymorth

  Cymorth ymarferol ac emosiynol un i un – wedi’i deilwra – i bobl ifanc a theuluoedd; sy’n atal argyfwng ac adeiladu gwytnwch.

 • Ymgynghoriaeth

  Ar y cyd â ein rhaglenni hyfforddi, rydym yn cynnig gwasanaeth ymgynghori i ddatblygu a gwella polisïau, mabwysiadu arferion gorau a hyrwyddo cydraddoldeb ar gyfer pobl ifanc.

 • Grwpiau

  Grwpiau ar gyfer pobl ifanc rhwng 11 a 25 oed; gweithgareddau grŵp ieuenctid 4 noson yr wythnos a chefnogaeth arbenigol LHDT wythnosol.

 • Addysg

  Gweithdai a rhaglenni sy’n ategu’r cwricwlwm, a gynlluniwyd yn arbennig ar gyfer ysgolion, sy’n gwella cyrhaeddiad a hyrwyddo amgylcheddau ysgol gynhwysol.